Vědomostní test – květen 2018

Určeno členů České lékárnické komory

Správné odpovědi lze zasílat do 16.08.2018.

Test po 16.08.2018 nelze odeslat.
Test znalostí SMS květen 2018 pro lékárníky

Předchozí čísla