Světová medicína stručně

Multioborový měsíčník, který vydáváme již od června 2006.

Je určen pro lékařky a lékaře všech oborů.

Za více než patnáct let přinesl zajímavé a aktuální informace ze světa medicíny tisícům lékařek a lékařů. Mnozí z nich se stali pravidelnými čtenáři časopisu. V databázi předplatitelů nacházíme lékaře téměř všech oborů. Nesmírně si vážíme toho, že časopis „Světová medicína stručně“ je jedním ze zdrojů, kde čerpají informace, a stal se tak i součástí jejich celoživotního vzdělávání.

SMS je multioborový měsíčník přinášející aktuální informace ze světového medicínského dění. Každé vydání časopisu obsahuje autodidaktický test, který je zahrnut do systému Celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Každý předplatitel SMS, který správně a včas zodpoví tento test, získá 2 kredity do systému Celoživotního vzdělávání.

Ročně je možné díky testům znalostí našeho časopisu získat až 24 kreditů. Držitele „Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů“ bonifikují od ledna 2020 dle úhradové vyhlášky všechny zdravotní pojišťovny.

V případě, že Vás časopis SMS zaujal, lze si předplatné časopisu objednat kliknutím na „Objednat předplatné“ nebo Zaslat zdarma ukázku jednoho výtisku časopisu

Je možné objednat i e-mailem: info@klim.cz

nebo písemně na adrese:
Světová medicína stručně, redakce časopisu, Lednická 550/34, 690 06 Břeclav 6

Cena ročního předplatného činí 1250,- Kč včetně DPH

Věřím, že i pro Vás se náš časopis stane užitečným zdrojem kvalitních medicínských informací a zajímavým doplňkem Vašeho celoživotního vzdělávání.

Za celou redakci časopisu „Světová medicína stručně“ se těším na setkávání nad stránkami našeho časopisu.

MUDr. Adam Klimovič
ředitel časopisu

Předchozí čísla